ActiveInvest

Welkom bij

Allianz ActiveInvest

Met Allianz ActiveInvest hebt u toegang tot een simpele oplossing om uw beleggingen heel eenvoudig te organiseren. Via een fondsenportefeuille belegt u in een brede waaier van activaklassen.

Binnen dit fondsenportefeuille selecteren beleggingsspecialisten de fondsen die het best bij uw profiel passen. Ze laten ze aansluiten bij uw wensen, houden het rendement van de fondsen voortdurend in het oog en voeren indien nodig aanpassingen door.

Allianz ActiveInvest belegt in een uitgebreid universum van aandelen, obligaties en specifieke segmenten. De toevoeging van specifieke thema's zorgt voor een interessante beleggingsoriëntatie, bijvoorbeeld via converteerbare obligaties en hoogrentende obligaties, of via specifieke aandelenstrategieën (dividenden, artificiële intelligentie, enz.).
Omdat klanten verschillen, zijn er 3 fondsenportefeuilles die elk overeenkomen met een beleggersprofiel. Ze onderscheiden zich door hun verschillende verhouding tussen potentieel aantrekkelijke en stabielere beleggingen.

Twijfelt u wanneer te beleggen? Met de optie “Stapsgewijs dynamiseren van uw spaartegoed” belegt u uw vermogen niet in één enkele dag maar spreidt u uw instapmoment over een langere periode. Eerst belegt u in een geldmarktfonds (Allianz GI ActiveInvest Securicash). Vervolgens wordt dit bedrag stapsgewijs overgeheveld naar de Allianz ActiveInvest-fondsenportefeuille (Defensive, Balanced or Dynamic) die het best bij u past. Zo belegt u aan een gemiddelde koers: bij een lagere koers koopt u meer eenheden, bij een hogere minder.

Drip feed options

Uw makelaar zal graag met u de oplossing bespreken die het best bij u past.

Allianz GI ActiveInvest Defensive

Om te winnen heb je een goede verdediging nodig

De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz ActiveInvest Defensive van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund.

Het fonds belegt vooral in fondsen met een focus op de obligatiemarkten in de eurozone. Daarnaast belegt het ook in fondsen die focussen op activaklassen zoals aandelen. De doelstelling bestaat erin een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van een portefeuille die voor 25% uit wereldwijde aandelen en voor 75% uit euro-obligaties bestaat.

Allianz GI ActiveInvest Balanced

Een evenwichtige mix

De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz ActiveInvest Balanced van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund.

Het fonds belegt vooral in fondsen met een focus op de wereldwijde aandelenmarkten en de obligatiemarkten in de eurozone. De doelstelling bestaat erin een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van een portefeuille die voor 50% uit wereldwijde aandelen en voor 50% uit euro-obligaties bestaat.

Allianz GI ActiveInvest Dynamic

Weet kansen te benutten

De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz ActiveInvest Dynamic van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund.

Het fonds belegt vooral in fondsen met een focus op de wereldwijde aandelenmarkten. Daarnaast belegt het ook in fondsen die focussen op activaklassen zoals obligaties. De doelstelling bestaat erin een rendement te boeken dat vergelijkbaar is met dat van een portefeuille die voor 75% uit wereldwijde aandelen en voor 25% uit euro-obligaties bestaat.

Allianz ActiveInvest is een beleggingsproduct van tak 23 dat Allianz Benelux NV op de markt brengt. De documenten essentiële informatie, bijkomende precontractuele informatie en de specifieke-informatiedocumenten van deze fondsen zijn gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen, op deze site in de rubriek « Precontractuele informatie » en op www.allianz.be. De informatie over de beleggingsopties en hun doelstellingen vindt u in de specifieke-informatiedocumenten over
de fondsen. Allianz ActiveInvest biedt aan een groot aantal beleggers een oplossing, afgestemd op hun persoonlijke situatie, de mate waarin ze risico willen lopen en hun beleggingshorizon.

De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door de verzekeraar. Hiervoor is de verzekeraar echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die beschikbaar is. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas van toepassing vanaf 1 januari 2023. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de informatie die reeds beschikbaar is en kan nog gewijzigd en/of aangevuld worden vanaf 1 januari 2023.

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!