ActiveInvest

Een evenwichtige mix

Allianz ActiveInvest Balanced

Actief beheer door specialisten

De fondsen die in Allianz ActiveInvest worden voorgesteld, worden beheerd door Allianz Global Investors. De samenstelling wordt regelmatig herzien en indien nodig aangepast aan de marktomstandigheden. Bekijk onze video en kom meer te weten over Allianz ActiveInvest.

Stefan Rittner

Commentaar op de actuele situatie

Wereldwijde aandelen hebben zich in de loop van april hersteld. De impact op economieën en markten tekende zich in het economische nieuws en in de winstcijfers over het eerste kwartaal af, en tegelijkertijd verbeterde het sentiment doordat de besmettingsgraad...

Wereldwijde aandelen hebben zich in de loop van april hersteld. De impact op economieën en markten tekende zich in het economische nieuws en in de winstcijfers over het eerste kwartaal af, en tegelijkertijd verbeterde het sentiment doordat de besmettingsgraad van COVID-19 in veel landen leek af te nemen. Voor wereldwijde obligaties was het een maand van betrekkelijke rust. De rente op staatsobligaties steeg in eerste instantie, maar zette in de tweede helft van de maand opnieuw een daling in. Wereldwijde obligaties leverden een positief rendement op. Dankzij een verkrapping van de creditspreads deden bedrijfsobligaties het daarbij beter dan staatsobligaties. In de huidige marktomstandigheden droegen alle aandelenfondsen en de offensievere obligatiefondsen in de fondsenportefeuille bij aan het rendement daarvan. Fondsen zoals Allianz Europe Equity Growth Select en Allianz Global Artificial Intelligence presteerden opnieuw aanzienlijk beter dan de bredere markt en de marktsegmenten waarop ze gericht zijn. De beleggingsstrategie is in april niet ingrijpend gewijzigd. Voorlopig handhaven we onze defensievere positie dan ook. Hoewel er een kans op herstel bestaat met de kolossale fiscale en monetaire steunpakketten die in het leven worden geroepen, zien we nog altijd aanzienlijke risico's zolang de wereldeconomie geteisterd wordt door de gevolgen van het coronavirus en de gerelateerde quarantainemaatregelen.

Meer tonen Minder tonen

Samenstelling van de portefeuille

Op 4/06/2020

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van Allianz ActiveInvest over de verschillende activaklassen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en andere en geeft u informatie over de afzonderlijke fondsen waarin belegd wordt.

Fondsen in portefeuille

Type fonds

Type
Naam van het fonds
Percentage
 • Allianz Europe Equity Growth Select - W3 - EUR

  Aandelenfonds voor Europese groeiwaarden met hoge marktkapitalisatie

  Winkelmann, Thorsten

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op Europese groeiaandelen, die bij de verwerving een marktkapitalisatie van minstens EUR 5 miljard hebben. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Global Equity Unconstrained - WT - EUR

  Wereldwijd aandelenfonds dat een zeer selectieve benadering volgt

  Schneider, Christian

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk op de wereldwijde aandelenmarkten om een geconcentreerde portefeuille met een focus op aandelenselectie samen te stellen. De beleggingsdoelstelling bestaat erin op lange termijn kapitaalgroei te verwezenlijken.

 • Allianz Best Styles Global Equity - W2 - USD

  Fonds voor internationale aandelen met flexibel gebruik van beleggingsstijlen

  Tafelmayer, Rainer

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op de wereldwijde aandelenmarkt. Daarbij mag maximaal 5% van het vermogen worden belegd in effecten uit groeilanden. Afhankelijk van de marktsituatie kan het management van het fonds bij de selectie van afzonderlijke effecten verschillende beleggingsstijlen gebruiken of een combinatie daarvan. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Best Styles Europe Equity - WT - EUR

  Fonds voor Europese aandelen met flexibele benadering

  Niemann, Karsten

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op de Europese aandelenmarkt. Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er ook verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Thematica - WT - EUR

  Fonds voor internationale aandelen dat focust op thema- en aandelenselectie

  Fruschki, Andreas

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk op de wereldwijde aandelenmarkten om een gediversifieerde portefeuille met een focus op thema-, sector- en aandelenselectie samen te stellen. De blootstelling aan de opkomende landen is beperkt tot 50%, terwijl converteerbare obligaties niet meer dan 15% van het vermogen van het fonds mogen uitmaken. De beleggingsdoelstelling bestaat erin vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR

  Fonds voor Europese aandelen die ondergewaardeerd lijken

  Rudolph-Dengel, Gregor

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in Europese aandelenmarkten en focust op aandelen die ondergewaardeerd lijken (waardebenadering). De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR

  Fonds voor internationale aandelen uit het domein van de artificiële intelligentie.

  Thomas, Sebastian

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt minimaal 70% van zijn vermogen in aandelen van internationale ondernemingen die ten minste gedeeltelijk actief zijn in het gebied van de artificiële intelligentie (intelligentie van machines). De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR

  Aandelenfonds voor kleinere Europese bedrijven

  Ey, Heinrich

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie (smallcaps) die gevestigd zijn in Europa (zonder Turkije en Rusland). Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Advanced Fixed Income Euro - WT3 - EUR

  EUR-obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten

  Mormede, Maxence-Louis

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn, afgemeten tegen de staatsobligatiemarkt in de eurozone. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties. Ook kunnen er obligaties van opkomende markten worden verworven. Het percentage door vermogen/hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) is beperkt tot 20%. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 20% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.

 • Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W - EUR

  Ruim beleggend fonds voor kortlopende EUR-obligaties

  Juelichmanns, Ralf

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn ten opzichte van de Europese markt voor kortlopende obligaties. Tot 25% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties, op voorwaarde dat zij een rating hebben tussen B- en BB+ (volgens Standard & Poor's). Beleggingen in obligaties uit opkomende markten zijn beperkt tot maximaal 20%. Door vermogen gedekte effecten en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) mogen niet meer dan 10% van het fondsvermogen bedragen en mogen enkel worden verworven als zij een rating van beleggingskwaliteit hebben. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 10% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.

 • Allianz Euro Bond - WT - EUR

  EUR-obligatiefonds met middellange looptijd en uitgebreid beleggingsuniversum

  Dixmier, Franck

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een rating van beleggingskwaliteit. De portefeuille kan ook, onder andere, hoogrentende bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten omvatten. Posities in vreemde valuta's worden in grote mate afgedekt naar de fondsvaluta. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn een bovengemiddeld rendement te behalen.

 • Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - WT - EUR

  Wereldwijd obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten

  Juelichmanns, Ralf

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk in een ruim scala van internationale staats- en bedrijfsobligaties. De beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te boeken in lijn met de wereldwijde marktrente. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties, op voorwaarde dat zij een rating hebben tussen B- en BB+ (volgens Standard & Poor's). Beleggingen in obligaties uit opkomende markten zijn beperkt tot maximaal 20%. Door vermogen gedekte effecten en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) mogen niet meer dan 20% van het fondsvermogen bedragen en mogen enkel worden verworven als zij een rating van beleggingskwaliteit hebben. Er kunnen ook obligaties van opkomende markten worden verworven.

 • Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR

  Defensief fonds voor obligaties in euro met een middellange duration

  Reinhard, Johannes

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk op de Europese obligatiemarkten. De effecten die worden aangekocht moeten een goede kredietrating ('investment grade') hebben. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te boeken in lijn met de markt.

 • Allianz Global Inflation-Linked Bond - W (H-EUR) - EUR

  Fonds voor wereldwijde inflatiegekoppelde obligaties

  Gilbert, Ophélie

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk in inflatiegekoppelde obligaties van ontwikkelde landen. Mortgage-Backed Securities (MBS'en, door hypotheek gedekte effecten) en Asset-Backed Securities (ABS'en, door vermogen gedekte effecten) mogen enkel worden verworven als ze een rating van beleggingskwaliteit hebben op het moment van aankoop en mogen niet meer dan 10% van de waarde van het vermogen van het fonds uitmaken. De weging in obligaties van opkomende markten en hoogrentende obligaties is beperkt tot 20%. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz US Short Duration High Income Bond - WT (H2-EUR) - EUR

  Op rendement gericht fonds voor hoogrentende Amerikaanse obligaties

  Forsyth, Doug

  Fondsbeheerder

  Het Compartiment focust op hoogrentende Amerikaanse obligaties met korte duration en streeft daarbij naar bovengemiddelde lopende opbrengsten bij minder dan gemiddelde koersschommelingen (volatiliteit). Minstens 70% van het vermogen van het Compartiment wordt belegd in rentedragende effecten die op het moment van aankoop hoogrentende obligaties zijn. Beleggingen die niet in Amerikaanse dollar luiden en meer dan 20% van het vermogen van het Compartiment uitmaken, moeten worden afgedekt naar Amerikaanse dollar.

 • Allianz Convertible Bond - WT - EUR

  Fonds voor converteerbare obligaties met focus op Europa

  Gruet, Tristan

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in converteerbare obligaties met een nadruk op in Europa verhandelde effecten. Maximaal 20% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in converteerbare obligaties van opkomende markten. Aandelen mogen worden verworven voor het uitoefenen van converteerbare en optierechten. Het fonds streeft naar een bovengemiddelde kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-EUR) - EUR

  Fonds voor obligaties uit de opkomende markten met een zeer flexibele aanpak

  House, Richard

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op obligaties van publieke en private emittenten uit landen met een opkomende markt of bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten in de opkomende markten genereren. Obligaties zonder 'investment grade'-rating kunnen zonder beperking worden gekocht. De portefeuilleduration kan actief worden beheerd tussen min 4 en plus 8 jaar. De beleggingsdoelstelling bestaat erin een bovengemiddeld langetermijnrendement te boeken in vergelijking met de markt voor bedrijfs- en overheidsobligaties uit de opkomende markten.

 • Allianz Strategy 50 - WT - EUR

  Gemengd fonds met een evenwichtige spreiding van aandelen en obligaties

  Het fonds belegt afwisselend in internationale aandelenmarkten en in de markt van de euro-obligaties. De fondsbeheerders hanteren een kwantitatieve benadering: ze beleggen minder in aandelen als de markt bijzonder volatiel is, en meer als de markt weinig volatiel is. In het algemeen streven ze naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een gemengde portefeuille die voor 50% belegt in internationale aandelen en voor 50% in euro-obligaties met een middellange looptijd.

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!