ActiveInvest

Weet kansen te benutten

Allianz ActiveInvest Dynamic

Actief beheer door specialisten

De fondsen die in Allianz ActiveInvest worden voorgesteld, worden beheerd door Allianz Global Investors. De samenstelling wordt regelmatig herzien en indien nodig aangepast aan de marktomstandigheden. Bekijk onze video en kom meer te weten over Allianz ActiveInvest.

Commentaar op de actuele situatie

Wereldwijde aandelen zijn in januari teruggevallen. Het jaar kende een nerveuse start toen bekend werd dat een vooraanstaand militair leider van Iran was omgekomen bij een Amerikaanse droneaanval in Irak. De ondertekening van de eerste fase van een handelsakkoord...

Wereldwijde aandelen zijn in januari teruggevallen. Het jaar kende een nerveuse start toen bekend werd dat een vooraanstaand militair leider van Iran was omgekomen bij een Amerikaanse droneaanval in Irak. De ondertekening van de eerste fase van een handelsakkoord tussen de VS en China zorgde halverwege de maand voor wat positief nieuws. Maar daarna daalden de wereldwijde aandelen weer omdat men zich steeds meer zorgen maakte over de gevolgen die de uitbraak van het nieuwe coronavirus voor de wereldeconomie zou kunnen hebben. Wat de sectoren betreft, zaten technologiebedrijven fors in de lift dankzij positieve vierdekwartaalcijfers. In dit klimaat lieten de resultaten van de aandelenfondsen van de fondsportefeuille een gemengd beeld zien. Enerzijds zijn fondsen als Allianz Europe Equity Growth Select licht in waarde gedaald en liet onze allocatie aan aandelen van opkomende markten ook een daling optekenen. Anderzijds onderscheidde Allianz Global Artificial Intelligence zich met een uitstekend resultaat. Staatsobligaties zijn gestegen omdat de vraag naar veilige havens toenam als gevolg van de vrees voor een escalatie van de corona-epidemie. Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties naderde de 1,5%, het laagste niveau sinds begin september 2018, terwijl de tienjarige Duitse Bund terugviel tot -0,40%, het niveau van oktober van datzelfde jaar. In die omstandigheden leverde het obligatiesegment van de fondsportefeuille als geheel een positieve bijdrage aan het rendement, waarbij breed gespreide obligatiefondsen zoals Allianz Euro Rentenfonds en Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate het voortouw namen. De strategie is de voorbije maand niet ingrijpend gewijzigd.

Meer tonen Minder tonen

Samenstelling van de portefeuille

Op 21/02/2020

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van Allianz ActiveInvest over de verschillende activaklassen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en andere en geeft u informatie over de afzonderlijke fondsen waarin belegd wordt.

Fondsen in portefeuille

Type fonds

Type
Naam van het fonds
Percentage
 • Allianz Europe Equity Growth Select - WT - EUR

  Aandelenfonds voor Europese groeiwaarden met hoge marktkapitalisatie

  Thorsten Winkelmann

  Winkelmann, Thorsten

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op Europese groeiaandelen, die bij de verwerving een marktkapitalisatie van minstens EUR 5 miljard hebben. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Global Equity Unconstrained - WT - EUR

  Wereldwijd aandelenfonds dat een zeer selectieve benadering volgt

  Christian Schneider

  Schneider, Christian

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk op de wereldwijde aandelenmarkten om een geconcentreerde portefeuille met een focus op aandelenselectie samen te stellen. De beleggingsdoelstelling bestaat erin op lange termijn kapitaalgroei te verwezenlijken.

 • Allianz Best Styles Global Equity - WT - EUR

  Fonds voor internationale aandelen met flexibel gebruik van beleggingsstijlen

  Rainer Tafelmayer

  Tafelmayer, Rainer

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op de wereldwijde aandelenmarkt. Daarbij mag maximaal 5% van het vermogen worden belegd in effecten uit groeilanden. Afhankelijk van de marktsituatie kan het management van het fonds bij de selectie van afzonderlijke effecten verschillende beleggingsstijlen gebruiken of een combinatie daarvan. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR

  Fonds voor Europese aandelen die ondergewaardeerd lijken

  Rudolph-Dengel, Gregor

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in Europese aandelenmarkten en focust op aandelen die ondergewaardeerd lijken (waardebenadering). De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Best Styles Europe Equity - WT - EUR

  Fonds voor Europese aandelen met flexibele benadering

  Karsten Niemann

  Niemann, Karsten

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op de Europese aandelenmarkt. Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er ook verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Thematica - IT - EUR

  Fonds voor internationale aandelen dat focust op thema- en aandelenselectie

  Andreas Fruschki

  Fruschki, Andreas

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk op de wereldwijde aandelenmarkten om een gediversifieerde portefeuille met een focus op thema-, sector- en aandelenselectie samen te stellen. De blootstelling aan de opkomende landen is beperkt tot 50%, terwijl converteerbare obligaties niet meer dan 15% van het vermogen van het fonds mogen uitmaken. De beleggingsdoelstelling bestaat erin vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR

  Aandelenfonds voor kleinere Europese bedrijven

  Ey, Heinrich

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie (smallcaps) die gevestigd zijn in Europa (zonder Turkije en Rusland). Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR

  Fonds voor internationale aandelen uit het domein van de artificiële intelligentie.

  Sebastian Thomas

  Thomas, Sebastian

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt minimaal 70% van zijn vermogen in aandelen van internationale ondernemingen die ten minste gedeeltelijk actief zijn in het gebied van de artificiële intelligentie (intelligentie van machines). De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI - WT - USD

  Fonds voor aandelen van opkomende markten met een flexibele stijl en SRI-benadering

  Padmanabhan, Yogesh

  Fondsbeheerder

  Het fonds is gericht op aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een land met een opkomende markt of die een aanzienlijk deel van hun omzet of winst realiseren in de opkomende markten, in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR

  EUR-obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten

  Mormede MaxenceLouis

  Mormede, Maxence-Louis

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn, afgemeten tegen de staatsobligatiemarkt in de eurozone. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties. Ook kunnen er obligaties van opkomende markten worden verworven. Het percentage door vermogen/hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) is beperkt tot 20%. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 20% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.

 • Allianz Euro Bond - WT - EUR

  EUR-obligatiefonds met middellange looptijd en uitgebreid beleggingsuniversum

  Franck Dixmier

  Dixmier, Franck

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een rating van beleggingskwaliteit. De portefeuille kan ook, onder andere, hoogrentende bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten omvatten. Posities in vreemde valuta's worden in grote mate afgedekt naar de fondsvaluta. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn een bovengemiddeld rendement te behalen.

 • Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR

  Defensief fonds voor obligaties in euro met een middellange duration

  Johannes Reinhard

  Reinhard, Johannes

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk op de Europese obligatiemarkten. De effecten die worden aangekocht moeten een goede kredietrating ('investment grade') hebben. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te boeken in lijn met de markt.

 • Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-EUR) - EUR

  Fonds voor obligaties uit de opkomende markten met een zeer flexibele aanpak

  House, Richard

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op obligaties van publieke en private emittenten uit landen met een opkomende markt of bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten in de opkomende markten genereren. Obligaties zonder 'investment grade'-rating kunnen zonder beperking worden gekocht. De portefeuilleduration kan actief worden beheerd tussen min 4 en plus 8 jaar. De beleggingsdoelstelling bestaat erin een bovengemiddeld langetermijnrendement te boeken in vergelijking met de markt voor bedrijfs- en overheidsobligaties uit de opkomende markten.

 • Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR

  Fonds voor inflatiegekoppelde EUR-obligaties

  Gilbert, Ophélie

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk in inflatiegekoppelde obligaties van publieke of privé-emittenten uit ontwikkelde landen. De weging in emittenten van opkomende markten is beperkt tot 10% van het fondsvermogen. Op het moment van de verwerving moeten de obligaties een rating van beleggingskwaliteit bezitten. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 10% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn vermogensgroei in reële EUR-termen te verwezenlijken.

 • Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate - I - EUR

  Wereldwijd obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten

  Ralf Juelichmanns

  Juelichmanns, Ralf

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk in een ruim scala van internationale staats- en bedrijfsobligaties. De beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te boeken in lijn met de wereldwijde marktrente. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties, op voorwaarde dat zij een rating hebben tussen B- en BB+ (volgens Standard & Poor's). Beleggingen in obligaties uit opkomende markten zijn beperkt tot maximaal 20%. Door vermogen gedekte effecten en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) mogen niet meer dan 20% van het fondsvermogen bedragen en mogen enkel worden verworven als zij een rating van beleggingskwaliteit hebben. Er kunnen ook obligaties van opkomende markten worden verworven.

 • Allianz Strategy 75 - WT - EUR

  Gemengd fonds dat zich op aandelen concentreert

  Bauss, Cordula

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt afwisselend in internationale aandelenmarkten en in de markt van de euro-obligaties. De fondsbeheerders hanteren een kwantitatieve benadering: ze beleggen minder in aandelen als de markt bijzonder volatiel is, en meer als de markt weinig volatiel is. In het algemeen streven ze naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een gemengde portefeuille die voor 75% belegt in internationale aandelen en voor 25% in euro-obligaties met een middellange looptijd.

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!