ActiveInvest

Om te winnen heb je een goede verdediging nodig

Allianz ActiveInvest Defensive

Actief beheer door specialisten

De fondsen die in Allianz ActiveInvest worden voorgesteld, worden beheerd door Allianz Global Investors. De samenstelling wordt regelmatig herzien en indien nodig aangepast aan de marktomstandigheden. Bekijk onze video en kom meer te weten over Allianz ActiveInvest.

Stefan Rittner

Commentaar op de actuele situatie

No comment

Samenstelling van de portefeuille

Op 6/12/2021

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van Allianz ActiveInvest over de verschillende activaklassen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en andere en geeft u informatie over de afzonderlijke fondsen waarin belegd wordt.

Fondsen in portefeuille

Type fonds

Type
Naam van het fonds
Percentage
 • Allianz Europe Equity Growth Select - W3 - EUR

  Aandelenfonds voor Europese groeiwaarden met hoge marktkapitalisatie

  Thorsten Winkelmann

  Winkelmann, Thorsten

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op Europese groeiaandelen, die bij de verwerving een marktkapitalisatie van minstens EUR 5 miljard hebben. Het fonds neemt ecologische en sociale factoren in acht bij het nemen van beleggingsbeslissingen en investeert in emittenten met een hoog koolstofgehalte om klimaatbewustzijn te kweken. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT9 - EUR

  Fonds voor Europese aandelen met een flexibele stijl en SRI-benadering

  Vosskamp, Patrick

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op de Europese aandelenmarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Tot 30% van het vermogen kan worden belegd in opkomende markten. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Adiverba - P - EUR

  Fonds voor internationale financiële instellingen

  Becker, Dirk

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt op de wereldwijde aandelenmarkten, voornamelijk in het bank- en verzekeringensegment. Het fonds neemt ecologische en sociale factoren in acht bij het nemen van beleggingsbeslissingen en investeert in emittenten met een hoog koolstofgehalte om klimaatbewustzijn te kweken. De beleggingsdoelstelling bestaat erin op lange termijn kapitaalgroei te verwezenlijken.

 • Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT - EUR

  Fonds met inkomsten uit verschillende vormen van vermogen dat een long/short-strategie volgt

  Kruse, Friedrich

  Fondsbeheerder

  Het fonds streeft ernaar kapitaalgroei op de lange termijn te creëren. Daarom volgt het een long/short-strategie in verschillende vermogensklassen, waaronder aandelen, obligaties en valuta. Door middel van derivaten, alsmede directe beleggingen en andere instrumenten kan het fonds worden blootgesteld aan vermogensklassen.

 • Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR

  Fonds voor internationale aandelen uit het domein van de artificiële intelligentie.

  Sebastian Thomas

  Thomas, Sebastian

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt minimaal 70% van zijn vermogen in aandelen van internationale ondernemingen die ten minste gedeeltelijk actief zijn in het gebied van de artificiële intelligentie (intelligentie van machines). De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR

  Aandelenfonds voor bedrijven uit de sector van de metalen en mijnbouw

  David Finger

  Finger, David

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt op de wereldwijde aandelenmarkten, vooral in het segment van de natuurlijke rijkdommen. De beleggingsdoelstelling bestaat erin op lange termijn vermogensgroei te verwezenlijken.

 • Allianz Thematica - WT - EUR

  Fonds voor internationale aandelen dat focust op thema- en aandelenselectie

  Fruschki, Andreas

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk op de wereldwijde aandelenmarkten om een gediversifieerde portefeuille met een focus op thema-, sector- en aandelenselectie samen te stellen. De blootstelling aan de opkomende landen is beperkt tot 50%, terwijl converteerbare obligaties niet meer dan 15% van het vermogen van het fonds mogen uitmaken. Het fonds neemt ecologische en sociale factoren in acht bij het nemen van beleggingsbeslissingen en investeert in emittenten met een hoog koolstofgehalte om klimaatbewustzijn te kweken. De beleggingsdoelstelling bestaat erin vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Global Equity Growth - WT9 - EUR

  Aandelenfonds voor wereldwijde groeiaandelen

  Thorsten Winkelmann

  Winkelmann, Thorsten

  Fondsbeheerder

  Het Fonds concentreert zich op wereldwijde groeiaandelen. Het fonds neemt ecologische en sociale factoren in acht bij het nemen van beleggingsbeslissingen en investeert in emittenten met een hoog koolstofgehalte om klimaatbewustzijn te kweken. Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR

  Aandelenfonds voor kleinere Europese bedrijven

  Ey, Heinrich

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie (smallcaps) die gevestigd zijn in Europa (zonder Turkije en Rusland). Het fonds neemt ecologische en sociale factoren in acht bij het nemen van beleggingsbeslissingen en investeert in emittenten met een hoog koolstofgehalte om klimaatbewustzijn te kweken. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR

  Fonds voor Europese aandelen die ondergewaardeerd lijken

  Rudolph-Dengel, Gregor

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in Europese aandelenmarkten en focust op aandelen die ondergewaardeerd lijken (waardebenadering). Het fonds neemt ecologische en sociale factoren in acht bij het nemen van beleggingsbeslissingen en investeert in emittenten met een hoog koolstofgehalte om klimaatbewustzijn te kweken. De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz China A Opportunities - WT - EUR

  Aandelenfonds gericht op Chinese A-aandelen

  Anthony Wong

  Wong, Anthony

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op Chinese bedrijven met een grote marktkapitalisatie die als A-aandelen staan genoteerd op de aandelenmarkten van Shanghai of Shenzhen. Maximaal 20% van het vermogen van het fonds mag worden belegd in aandelenmarkten van de VRC die niet staan genoteerd als A-aandelen van de Chinese aandeelmarkten (bv. Chinese B-aandelen). Maximaal 10% van het vermogen van het fonds mag worden belegd in aandelen buiten de aandelenmarkten van de VRC (bv. Chinese H-aandelen). De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te genereren. Het fonds neemt ecologische en sociale factoren in acht bij het nemen van beleggingsbeslissingen en investeert in emittenten met een hoog koolstofgehalte om klimaatbewustzijn te kweken.

 • Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - W - EUR

  Ruim beleggend fonds voor kortlopende EUR-obligaties med en SRI-tilgang

  Ralf Juelichmanns

  Juelichmanns, Ralf

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn ten opzichte van de Europese markt voor kortlopende obligaties. Tot 25% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties, op voorwaarde dat zij een rating hebben tussen B- en BB+ (volgens Standard & Poor's). Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Beleggingen in obligaties uit opkomende markten zijn beperkt tot maximaal 20%. Door vermogen gedekte effecten en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) mogen niet meer dan 20% van het fondsvermogen bedragen en mogen enkel worden verworven als zij een rating van beleggingskwaliteit hebben. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 10% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.

 • Allianz Advanced Fixed Income Euro - WT3 - EUR

  EUR-obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten

  Mormede MaxenceLouis

  Mormede, Maxence-Louis

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn, afgemeten tegen de staatsobligatiemarkt in de eurozone. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties. Ook kunnen er obligaties van opkomende markten worden verworven. Het percentage door vermogen/hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) is beperkt tot 20%. Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 20% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.

 • Allianz Euro Credit SRI - WT - EUR

  Fonds voor bedrijfsobligaties met SRI-benadering (Sustainable and Responsible Investment, duurzame en verantwoorde beleggingen)

  Herve Dejonghe

  Dejonghe, Hervé

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op Europese bedrijfsobligaties met een rating van beleggingskwaliteit. Bij de selectie van de emittent volgt de fondsbeheerder de SRI-benadering (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen) en houdt hij rekening met de volgende waarderingscriteria: maatschappelijk gedrag, naleving van de mensenrechten, corporate governance, milieubeleid en ethisch beleid. Tot 10% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in obligaties die geen rating van beleggingskwaliteit hebben, voor zover deze bij de verwerving een kredietwaardigheidsrating van minstens BB- (Standard & Poor's) hebben. Beleggingen in obligaties uit opkomende landen zijn beperkt tot 10% van het vermogen. Posities in vreemde valuta's die meer dan 10% van het vermogen van het fonds uitmaken, moeten worden afgedekt naar euro. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Euro Bond - WT - EUR

  EUR-obligatiefonds met middellange looptijd en uitgebreid beleggingsuniversum

  Franck Dixmier

  Dixmier, Franck

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een rating van beleggingskwaliteit. De portefeuille kan ook, onder andere, hoogrentende bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten omvatten. Posities in vreemde valuta's worden in grote mate afgedekt naar de fondsvaluta. Het fonds neemt ecologische en sociale factoren in acht bij het nemen van beleggingsbeslissingen en investeert in emittenten met een hoog koolstofgehalte om klimaatbewustzijn te kweken. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn een bovengemiddeld rendement te behalen.

 • Allianz Convertible Bond - WT - EUR

  Fonds voor converteerbare obligaties met focus op Europa

  Tristan Gruet

  Gruet, Tristan

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in converteerbare obligaties met een nadruk op in Europa verhandelde effecten. Maximaal 20% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in converteerbare obligaties van opkomende markten. Aandelen mogen worden verworven voor het uitoefenen van converteerbare en optierechten. Het fonds streeft naar een bovengemiddelde kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Euro High Yield Bond - WT - EUR

  Fonds voor hoogrentende EUR-obligaties med

  Marioni, Vincent

  Fondsbeheerder

  Het fonds focust op het hoogrentende segment van de EUR-obligatiemarkt. Posities in vreemde valuta's die meer dan 10% van het vermogen van het fonds uitmaken, moeten worden afgedekt naar euro. Het fonds neemt ecologische en sociale factoren in acht bij het nemen van beleggingsbeslissingen en investeert in emittenten met een hoog koolstofgehalte om klimaatbewustzijn te kweken. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz US Short Duration High Income Bond - WT (H2-EUR) - EUR

  Op rendement gericht fonds voor hoogrentende Amerikaanse obligaties

  forsyth doug

  Forsyth, Doug

  Fondsbeheerder

  Het Compartiment focust op hoogrentende Amerikaanse obligaties met korte duration en streeft daarbij naar bovengemiddelde lopende opbrengsten bij minder dan gemiddelde koersschommelingen (volatiliteit). Minstens 70% van het vermogen van het Compartiment wordt belegd in rentedragende effecten die op het moment van aankoop hoogrentende obligaties zijn. Het fonds neemt ecologische en sociale factoren in acht bij het nemen van beleggingsbeslissingen en investeert in emittenten met een hoog koolstofgehalte om klimaatbewustzijn te kweken. Beleggingen die niet in Amerikaanse dollar luiden en meer dan 20% van het vermogen van het Compartiment uitmaken, moeten worden afgedekt naar Amerikaanse dollar.

 • Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-EUR) - EUR

  Fonds voor obligaties uit de opkomende markten met een zeer flexibele aanpak

  Pellegrini, Giulia

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op obligaties van publieke en private emittenten uit landen met een opkomende markt of bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten in de opkomende markten genereren. Obligaties zonder 'investment grade'-rating kunnen zonder beperking worden gekocht. De portefeuilleduration kan actief worden beheerd tussen min 4 en plus 8 jaar. De beleggingsdoelstelling bestaat erin een bovengemiddeld langetermijnrendement te boeken in vergelijking met de markt voor bedrijfs- en overheidsobligaties uit de opkomende markten.

 • Allianz Strategy 50 - WT - EUR

  Gemengd fonds met een evenwichtige spreiding van aandelen en obligaties

  Bauss, Cordula

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt afwisselend in internationale aandelenmarkten en in de markt van de euro-obligaties. De fondsbeheerders hanteren een kwantitatieve benadering: ze beleggen minder in aandelen als de markt bijzonder volatiel is, en meer als de markt weinig volatiel is. In het algemeen streven ze naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een gemengde portefeuille die voor 50% belegt in internationale aandelen en voor 50% in euro-obligaties met een middellange looptijd.

 • Allianz Dynamic Commodities - W9 - USD

  Actieve strategie met participatie in de wereldwijde grondstoffenmarkten

  Fischer, Frederik

  Fondsbeheerder

  Het doel van het fonds is deel te nemen in het rendement van internationale grondstoffenmarkten. Hiertoe neemt het met name een positie in de dynamische grondstoffenstrategie via derivaten (swaps). De strategie belegt onder andere in breed gediversifieerde grondstoffenindexen. Daarnaast worden er via op de beurs verhandelde grondstoffencertificaten posities genomen in geselecteerde grondstoffen. De weging van de individuele grondstoffen wordt regelmatig aangepast op basis van fundamentele en technische indicatoren, om te anticiperen op de verwachte markt- en prijstrends. De algemene blootstelling van het fonds aan de strategie moet tussen 0 en 150% van zijn vermogen worden gehouden. De liquiditeit die voortvloeit uit de derivatenstructuur wordt belegd in een obligatieportefeuille met een korte duration.

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!