ActiveInvest

Een evenwichtige mix

Allianz ActiveInvest Balanced

Actief beheer door specialisten

De fondsen die in Allianz ActiveInvest worden voorgesteld, worden beheerd door Allianz Global Investors. De samenstelling wordt regelmatig herzien en indien nodig aangepast aan de marktomstandigheden. Bekijk onze video en kom meer te weten over Allianz ActiveInvest.

Stefan Rittner

Commentaar op de actuele situatie

2020 werd voor de fondsenportefeuille uiteindelijk tot een goed einde gebracht. De resultaten over december en over het volledige jaar vielen positief uit en de fondsenportefeuille deed het zelfs beter dan het marktsegment waarin belegd wordt. In december...

2020 werd voor de fondsenportefeuille uiteindelijk tot een goed einde gebracht. De resultaten over december en over het volledige jaar vielen positief uit en de fondsenportefeuille deed het zelfs beter dan het marktsegment waarin belegd wordt. In december wierp de offensievere houding van het fonds zijn vruchten af; de beleggingsbeheerder handhaaft deze houding voorlopig vanwege verbeterde kerncijfers. De beleggingsbeheerder houdt de bestaande risico's echter nauwlettend in het oog en zal daar indien nodig passend tegen optreden. In het aandelensegment wordt de belangrijkste rol nog altijd gespeeld door fondsen die een geschikte afspiegeling vormen van de Europese en internationale aandelenmarkten en die gericht zijn op snelgroeiende bedrijven. Daarnaast zijn er posities ingenomen in fondsen voor bedrijven met een kleine marktkapitalisatie en voor bijzonder veelbelovende beleggingsthema's. Binnen het obligatiesegment richten we ons voornamelijk op hoogwaardige obligaties, waarbij onze bijzondere aandacht uitgaat naar hoger renderende marktsegmenten via gespecialiseerde fondsen.

Meer tonen Minder tonen

Samenstelling van de portefeuille

Op 21/01/2021

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van Allianz ActiveInvest over de verschillende activaklassen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en andere en geeft u informatie over de afzonderlijke fondsen waarin belegd wordt.

Fondsen in portefeuille

Type fonds

Type
Naam van het fonds
Percentage
 • Allianz Europe Equity Growth Select - W3 - EUR

  Aandelenfonds voor Europese groeiwaarden met hoge marktkapitalisatie

  Thorsten Winkelmann

  Winkelmann, Thorsten

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op Europese groeiaandelen, die bij de verwerving een marktkapitalisatie van minstens EUR 5 miljard hebben. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Global Equity Unconstrained - WT - EUR

  Wereldwijd aandelenfonds dat een zeer selectieve benadering volgt

  Christian Schneider

  Schneider, Christian

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk op de wereldwijde aandelenmarkten om een geconcentreerde portefeuille met een focus op aandelenselectie samen te stellen. De beleggingsdoelstelling bestaat erin op lange termijn kapitaalgroei te verwezenlijken.

 • Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT9 - EUR

  Fonds voor Europese aandelen met een flexibele stijl en SRI-benadering

  Vosskamp, Patrick

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op de Europese aandelenmarkten in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Tot 30% van het vermogen kan worden belegd in opkomende markten. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Thematica - WT - EUR

  Fonds voor internationale aandelen dat focust op thema- en aandelenselectie

  Fruschki, Andreas

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk op de wereldwijde aandelenmarkten om een gediversifieerde portefeuille met een focus op thema-, sector- en aandelenselectie samen te stellen. De blootstelling aan de opkomende landen is beperkt tot 50%, terwijl converteerbare obligaties niet meer dan 15% van het vermogen van het fonds mogen uitmaken. De beleggingsdoelstelling bestaat erin vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR

  Aandelenfonds voor kleinere Europese bedrijven

  Ey, Heinrich

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie (smallcaps) die gevestigd zijn in Europa (zonder Turkije en Rusland). Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR

  Fonds voor internationale aandelen uit het domein van de artificiële intelligentie.

  Sebastian Thomas

  Thomas, Sebastian

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt minimaal 70% van zijn vermogen in aandelen van internationale ondernemingen die ten minste gedeeltelijk actief zijn in het gebied van de artificiële intelligentie (intelligentie van machines). De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR

  Fonds voor Europese aandelen die ondergewaardeerd lijken

  Rudolph-Dengel, Gregor

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in Europese aandelenmarkten en focust op aandelen die ondergewaardeerd lijken (waardebenadering). De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI - WT - USD

  Fonds voor aandelen van opkomende markten met een flexibele stijl en SRI-benadering

  Padmanabhan, Yogesh

  Fondsbeheerder

  Het fonds is gericht op aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een land met een opkomende markt of die een aanzienlijk deel van hun omzet of winst realiseren in de opkomende markten, in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Nebenwerte Deutschland - I - EUR

  Aandelenfonds voor kleine en middelgrote Duitse bedrijven

  Dudacy, Stefan

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk op de Duitse aandelenmarkt in het segment van de kleine en middelgrote bedrijven. De beleggingsdoelstelling bestaat erin vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz China A-Shares - WT4 - USD

  Aandelenfonds dat focust op Chinese A-aandelen

  Wong, Anthony

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op de aandelen van bedrijven die in China gevestigd zijn en die als A-aandelen genoteerd zijn op de aandelenbeurzen van Shanghai of Shenzhen. Maximaal 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in andere aandelen van bedrijven die in China gevestigd zijn of die hun inkomsten overwegend in China genereren. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn vermogensgroei te verwezenlijken.

 • Allianz Advanced Fixed Income Euro - WT3 - EUR

  EUR-obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten

  Mormede MaxenceLouis

  Mormede, Maxence-Louis

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn, afgemeten tegen de staatsobligatiemarkt in de eurozone. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties. Ook kunnen er obligaties van opkomende markten worden verworven. Het percentage door vermogen/hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) is beperkt tot 20%. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 20% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.

 • Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR

  Defensief fonds voor obligaties in euro met een middellange duration

  Johannes Reinhard

  Reinhard, Johannes

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk op de Europese obligatiemarkten. De effecten die worden aangekocht moeten een goede kredietrating ('investment grade') hebben. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te boeken in lijn met de markt.

 • Allianz Euro Bond - WT - EUR

  EUR-obligatiefonds met middellange looptijd en uitgebreid beleggingsuniversum

  Franck Dixmier

  Dixmier, Franck

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een rating van beleggingskwaliteit. De portefeuille kan ook, onder andere, hoogrentende bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten omvatten. Posities in vreemde valuta's worden in grote mate afgedekt naar de fondsvaluta. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn een bovengemiddeld rendement te behalen.

 • Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR

  Fonds voor inflatiegekoppelde EUR-obligaties

  Gilbert, Ophélie

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt hoofdzakelijk in inflatiegekoppelde obligaties van publieke of privé-emittenten uit ontwikkelde landen. De weging in emittenten van opkomende markten is beperkt tot 10% van het fondsvermogen. Op het moment van de verwerving moeten de obligaties een rating van beleggingskwaliteit bezitten. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 10% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro. De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin op lange termijn vermogensgroei in reële EUR-termen te verwezenlijken.

 • Allianz US Short Duration High Income Bond - WT (H2-EUR) - EUR

  Op rendement gericht fonds voor hoogrentende Amerikaanse obligaties

  forsyth doug

  Forsyth, Doug

  Fondsbeheerder

  Het Compartiment focust op hoogrentende Amerikaanse obligaties met korte duration en streeft daarbij naar bovengemiddelde lopende opbrengsten bij minder dan gemiddelde koersschommelingen (volatiliteit). Minstens 70% van het vermogen van het Compartiment wordt belegd in rentedragende effecten die op het moment van aankoop hoogrentende obligaties zijn. Beleggingen die niet in Amerikaanse dollar luiden en meer dan 20% van het vermogen van het Compartiment uitmaken, moeten worden afgedekt naar Amerikaanse dollar.

 • Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-EUR) - EUR

  Fonds voor obligaties uit de opkomende markten met een zeer flexibele aanpak

  Richard House

  House, Richard

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op obligaties van publieke en private emittenten uit landen met een opkomende markt of bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten in de opkomende markten genereren. Obligaties zonder 'investment grade'-rating kunnen zonder beperking worden gekocht. De portefeuilleduration kan actief worden beheerd tussen min 4 en plus 8 jaar. De beleggingsdoelstelling bestaat erin een bovengemiddeld langetermijnrendement te boeken in vergelijking met de markt voor bedrijfs- en overheidsobligaties uit de opkomende markten.

 • Allianz Global High Yield - WT9 (H2-EUR) - EUR

  Fonds voor wereldwijde hoogrentende obligaties

  Newman, David

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op wereldwijde obligaties met een kredietrating onder BBB- (volgens Standard & Poor's). Door vermogen gedekte effecten of door hypotheek gedekte effecten (ABS'en/MBS'en) mogen niet meer dan 20% bedragen. Posities in andere valuta's dan de USD die meer dan 10% van het vermogen van het fonds uitmaken, moeten worden afgedekt. De beleggingsdoelstelling bestaat erin inkomsten te genereren en kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz Convertible Bond - WT - EUR

  Fonds voor converteerbare obligaties met focus op Europa

  Tristan Gruet

  Gruet, Tristan

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in converteerbare obligaties met een nadruk op in Europa verhandelde effecten. Maximaal 20% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in converteerbare obligaties van opkomende markten. Aandelen mogen worden verworven voor het uitoefenen van converteerbare en optierechten. Het fonds streeft naar een bovengemiddelde kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz Strategy 50 - WT - EUR

  Gemengd fonds met een evenwichtige spreiding van aandelen en obligaties

  Bauss, Cordula

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt afwisselend in internationale aandelenmarkten en in de markt van de euro-obligaties. De fondsbeheerders hanteren een kwantitatieve benadering: ze beleggen minder in aandelen als de markt bijzonder volatiel is, en meer als de markt weinig volatiel is. In het algemeen streven ze naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een gemengde portefeuille die voor 50% belegt in internationale aandelen en voor 50% in euro-obligaties met een middellange looptijd.

 • Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT - EUR

  Fonds met inkomsten uit verschillende vormen van vermogen dat een long/short-strategie volgt

  Fondsbeheerder

  Het fonds streeft ernaar kapitaalgroei op de lange termijn te creëren. Daarom volgt het een long/short-strategie in verschillende vermogensklassen, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen en valuta. Door middel van derivaten, alsmede directe beleggingen en andere instrumenten kan het fonds worden blootgesteld aan vermogensklassen.

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!